Regulamin wynajmu pokoi

Start . Regulamin wynajmu pokoi

Regulamin wynajmu pokoi

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba zakwaterowania trwa od godziny 15.00 do godziny 10:00.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Gospodarstwo rolne „Młyn Bombelka” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa
 4. Na terenie gospodarstwa, nie mam możliwości kąpieli w znajdujących się zbiornikach wodnych stawach i „młynówce” oraz skakania z pomostu.
 5. Teren gospodarstwa przylega bezpośrednio do rzeki bez nadzoru ratownika, kąpanie się w niej tylko na własną odpowiedzialność.
 6. Gość wynajmowanego pokoju ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych „Młyn Bombelka” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 8. Gość „Młyn Bombelka” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. W „Młyn Bombelka” obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 11. W pokoju oraz na terenie obiektu „Młyn Bombelka” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 12. Gość „Młyn Bombelka” zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu zameldowania. Przed zdaniem klucza, właściciel „Młyn Bombelka” ma prawo dokonać przeglądu pokoju w obecności gościa.
 13. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Gospodarstwa.