Regulamin pola namiotowego

Start . Regulamin pola namiotowego
REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO MŁYN BOMBELKA

I. Postanowienia ogólne

 1. Osoby przebywające na terenie Pola Biwakowego Młyn Bombelka zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych, zapoznać się z regulaminem pola biwakowego oraz uregulować należności za cały okres pobytu u właściciela. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje właściciel.
 2. Od godziny 21:00 do 7:00 na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z pola.

II. Zasady pobytu

 1. Pole biwakowe jest miejscem odpoczynku, odpoczywający dbają o spokój własny i innych wczasowiczów.
 2. Doba pobytowa na terenie pola biwakowego trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
 4. Zabrania się korzystania z radioodtwarzaczy, głośników itp. w sposób uniemożliwiający odpoczynek pozostałym gościom. Proszę pamiętać , że pole znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, w którym żyją zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. To Państwo są ich gośćmi- szanujmy to.
 5. Zabrania się organizowania imprez (urodziny, rocznice, spotkania integracyjne, imprezy kawalerskie i panieńskie itd.) bez wcześniejszego ustalenia z właścicielem.
 6. Wiata znajdująca się przy grill barze jest dla klientów baru lub większych grup zorganizowanych korzystających z cateringu. Jeżeli wiata jest wolna, można korzystać w czasie spożywania posiłku po spływie. Nie ma możliwości organizowania imprez (urodziny, rocznice, spotkania integracyjne, rodzinne, imprezy kawalerskie i panieńskie itd.), odtwarzania muzyki bez wcześniejszego ustalenia z właścicielem.
 7. Ogniska rozpalamy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie gospodarstwa znajdują się dwa ogólnodostępne ogniska, istnieje również możliwość wynajmu przenośnego ogniska na wyłączność. Zabrania się pozyskiwania drewna z miejscowego prywatnego lasu. Drewno na ognisko można zakupić u pracownika lub właściciela.
 8. Każdy przebywający na terenie Pola Biwakowego winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 9. Zakaz wyrzucania niedopałków na terenie Pola Biwakowego i lasu.
 10. Przebywający na terenie Pola Biwakowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz PPOŻ, a w szczególności zabrania się: – rozpalania ogniska na terenie Pola Biwakowego poza miejscem do tego przeznaczonym, – używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną – wiatrówką.
 11. Na terenie gospodarstwa, nie mam możliwości kąpieli w znajdujących się zbiornikach wodnych stawach i „młynówce” oraz skakania z pomostu.
 12. Teren gospodarstwa przylega bezpośrednio do rzeki bez nadzoru ratownika, kąpanie się w niej tylko na własną odpowiedzialność.
 13. Dzieci powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, szczególnie ze względu na bliskie sąsiedztwo wody (stawy, kanał w którym głębokość niejednokrotnie przekracza 2m, rzeka) ale również dróg nieutwardzonych po którym poruszają się goście pola namiotowego.
 14. Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkówkę czy badmintona mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody zdrowotne wyrządzone na terenie Pola Biwakowego.
 16. Za rzeczy zgubione lub skradzione wczasowiczom i innym osobom nie odpowiada właściciel Pola Biwakowego.
 17. Właściciel Pola Biwakowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na terenie Pola Biwakowego przez drzewostan oraz szkody powstałe w wyniku wiatrołomów, wywrotów, pożarów leśnych.
 18. Mienie biwakowiczów na Polu Biwakowym jest niestrzeżone.
 19. Parkowanie pojazdów i przyczep może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 20. W przypadku pogorszenia się pogody właściciel Pola Biwakowego może nakazać zmianę miejsca ustawienia namiotu, przyczep kempingowych, pojazdów samochodowych.
 21. Za zwierzę przebywające na terenie Pola Biwakowego odpowiada jego właściciel. Psy mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi. Właściciel zwierząt przebywających na terenie Pola Biwakowego jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
 22. W przypadku skrócenia pobytu właściciel Pola Biwakowego nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
 23. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z właścicielem Pola Biwakowego.
 24. Skargi, wnioski i życzenia można zgłaszać do właściciela Pola Biwakowego.
 25. Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu oraz osoby nietrzeźwe właściciel ma prawo usunąć z terenu Pola Biwakowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 26. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy województwa Opolskiego.