Spływy kajakowe - Mała Panew

Regulamin pola namiotowego i caravaningowego

 1. Do korzystania z pola namiotowego i caravaningowego uprawnione są osoby zameldowane w biurze Młyna Bombelka
 2. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu określa gospodarz pola.
 3. Mieszkańcy pola namiotowego i caravaningowego zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
  • przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 2300 – 700 , a w sobotę i niedzielę w godz. 030 – 700,
  • ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie obiektu do niezbędnego minimum, 
  • korzystania z urządzeń obiektu w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
  • racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli.
 4. „Doba hotelowa” w Ośrodku trwa od godz. 1500 do 1100 dnia następnego i wszyscy korzystający z usług bazy noclegowej zobowiązani są do jej przestrzegania.
 5. Po upływie „doby hotelowej” korzystający z pola namiotowego lub caravaningowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużenie pobytu na terenie Ośrodka.
 6. Kategorycznie zabrania się:
  • palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
  • okopywania namiotów,
  • ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza.
 7. Parkowanie wewnątrz Ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Parkingi nie są parkingami strzeżonymi.
Kontakt
Tel. +48 508 278 177
Projekt i wykonanie witryny internetowej:  POTACZEK.PL & Tinker Media