Spływy kajakowe - Mała Panew

Regulamin wynajmu pokoi

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba zakwaterowania trwa od godziny 15.00 do godziny 11:00.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi „Młyn Bombelka” do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. „Młyn Bombelka” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Opłata za pobyt uiszczana jest w dniu zakwaterowania*. 
 6. „Młyn Bombelka” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standartem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właściciela obiektu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 7. „Młyn Bombelka” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 8. Gość wynajmowanego pokoju ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych „Młyn Bombelka” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 10. Gość „Młyn Bombelka” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 11. W „Młyn Bombelka” obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 13. W pokoju oraz na terenie obiektu „Młyn Bombelka” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 14. Gość „Młyn Bombelka” zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu zameldowania.
 15. Przed zdaniem klucza, właściciel „Młyn Bombelka” ma prawo dokonać przeglądu pokoju w obecności gościa.
Kontakt
Tel. +48 508 278 177
Projekt i wykonanie witryny internetowej:  POTACZEK.PL & Tinker Media